Nghệ An thu hút đầu tư nước ngoài gần 614 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An đạt được những con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2023.
Theo thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 6 cơ quan này.
"Tháng 6, Nghệ An tiếp tục giữ vững phong độ, thu hút được 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI), tổng số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước"

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An, bên cạnh ấn tượng về thu hút FDI, đến ngày 22/6, địa phương có 65 dự án cấp mới, điều chỉnh 81 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 22.186 tỷ đồng. Trong đó tổng số vốn cấp mới là 19.714 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.086,8 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 669,3 triệu USD. "Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của Nghệ An ước đạt 5,79%, cao hơn bình quân cả nước ước đạt 4,59%"


Nguồn : ((internet)

Trước đó, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đến ngày 30/4/2023, Nghệ An đã cấp mới cho 48 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 10.176,7 tỷ đồng; điều chỉnh 49 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 15 dự án (tăng 2.580,5 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 12.757,2 tỷ đồng. Đặc biệt, 4 tháng đầu năm 2023, Nghệ An tiếp tục là địa phương nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút FDI, đạt con số 397 triệu USD.

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác