Mục tiêu thu hút đầu tư 60 dự án mới tại tỉnh Bình Định năm 2023

UBND tỉnh Bình Định cho biết, năm 2023, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 60 dự án mới của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, Bình Định sẽ ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Tỉnh Bình Định sẽ chú trọng thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Israel và các quốc gia châu Âu để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.

                            

                     Nguồn : (Internet)
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng của các đối tác đầu tư, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại các nước có nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Israel,Australia, New Zealand.

Với dự án trong nước, tỉnh Bình Định thu hút 33 Dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.110,61 tỷ đồng; 21 Dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 3.310,46 tỷ đồng; 26 Dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp,cụm công nghiệp, với tổng vốn đầu tư 14.123,53 tỷ đồng.

Đối với Dự án FDI, tỉnh Bình Định đã thu hút được 1 Dự án đầu tư mới với vốn đầu tư 4 triệu USD; 1 Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngoài ra, 5 Dự án FDI cũng được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 16,04 triệu USD. Lũy kế đến nay, tỉnh Bình Định có 87 Dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,11 tỷ USD.
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác