Long An: Điểm sáng trong thu hút đầu tư của Đồng bằng sông Cửu Long

Với lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, lao động cùng chủ trương, chính sách đúng đắn, sự chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh với phương châm “Chính quyền địa phương phải đồng hành cùng doanh nghiệp, coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh”, nhiều năm qua, Long An trở thành “điểm sáng” trong công tác thu hút đầu tư trong vùng cũng như cả nước, đứng vị trí tốp đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, Long An thu hút trên 2.100 dự án trong nước được cấp chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký trên 233.412 tỷ đồng và trên 1.100 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 9.254 triệu USD, trong đó 588 dự án đi vào hoạt động, chiếm 53% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD, đạt 39% tổng vốn đăng ký. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập hơn 12.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 328.100 tỷ đồng. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch COVID- 19, nhưng trong tháng 5/2021, tỉnh vẫn thu hút được 14 dự án đầu tư trong nước, vốn đầu tư cấp mới trên 1.950 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 5 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 12,4 triệu USD; 5 dự án điều chỉnh tăng vốn 31 triệu USD; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 43,4 triệu USD.

Với vị trí thuận lợi về đường bộ lẫn đường thuỷ, phân bố hợp lý, tiếp giáp TP Hồ Chí Minh là một ưu thế của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại Long An; cảng biển của tỉnh hiện nay có thể tiếp nhận tàu 30.000 tấn và trong tương lai có khả năng tiếp nhận tàu trên 50.000 tấn.Môi trường đầu tư của tỉnh luôn thông thoáng, hấp dẫn, an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư. Địa phương luôn quan tâm, tạo điều thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là việc thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các nhà đầu tư hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp.

Long An luôn chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện kết cấu hệ thống hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu và sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, khắc phục hạn chế, khó khăn chủ quan từ phía địa phương và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương./.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác