6 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội tháng 6 đạt 1,37 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng 5 và giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2020; đưa kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 7,164 tỷ USD, tăng 4,5% sovới cùng kỳ năm 2020.

Theosố liệu thống kê, 6 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD. Trong đó:

171 dự án mới với số vốn 96,05 triệu USD


78 dự án bổ sung vốn đầu tư có số vốn 447,7 triệu USD


250 lượt góp vốn, mua cổ phần có số vốn 120,5 triệu USD)Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 13.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.730 tỷ đồng (tăng 4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). Đã có 1.582 doanh nghiệp giải thể (tăng 33% so với cùng kỳ), 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 15% so với cùng kỳ). Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.687doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 315.248 doanh nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 7,5% thì nhiệm vụ quý 3 của Hà Nội là tăng trên 8,5%, quý 4 phải tăng trên 9,1%. Vì vậy,Hà Nội đang đặt ra các giải pháp triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phụchồi phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môitrường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất làvốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sáchhiệu quả.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác