Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 547 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2021, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 547 triệu USD. Trong đó có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn là 143,8 triệu USD, bằng 77,6% so với cùng kỳ; có 9 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 403,2 triệu USD, tăng 10,8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:


Đáng chú ý, vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do có dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.
Về đầu tư theo lĩnh vực, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài trong 12 lĩnh vực, gồm khoa học công nghệ; bán buôn, bán lẻ; nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ hỗ trợ...
Về đầu tư theo quốc gia, có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Hoa Kỳ, tiếp theo là Campuchia, Canada, Pháp… Lũy kế đến nay, Việt Nam đã có 1.420 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 21,8 tỷ USD.

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác