Hơn 6 tỷ USD vốn FDI chảy vào các khu công nghiệp 5 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 291 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng thu hút thêm 271 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 53,2 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trên cả nước có khoảng 10.853 dự án sản xuất kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 228,4 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 69,6%. Cùng với đó, có 10.186 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2,53 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%.

Luỹ kế đến cuối tháng 5/2021, có 38 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN mới/mở rộng/phân khu đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng số lượng các KCN đã thành lập lên 394 KCN. Trong số 394 KCN đã được thành lập, có 286 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 86 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 57,3 nghìn ha và 108 KCN đang trong quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 35,9 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 23,6 nghìn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt khoảng 42,9 nghìn ha, đạt tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt khoảng 53%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 71,8%. Các KCN trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 3,78 triệu lao động trực tiếp.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác