Vĩnh Long thành lập Khu công nghiệp Đông Bình

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 về việc thành lập Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh theo phê duyệt của Chính phủ (tại Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 22/3/2021) về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Bình.
Theo đó, Khu công nghiệp Đông Bình có địa chỉ tại ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi, xã Đông Bình - ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long do Công ty cổ phần Đầu tư TNI Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Tổng diện tích của khu công nghiệp khoảng  350 ha với tổng vốn đầu tư 3.026,719 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư 454,008 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.
Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Đầu tư TNI Vĩnh Long hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và các quy định khác có liên quan trước khi triển khai dự án; đồng thời, yêu cầu Chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực đảm bảo triển khai đúng tiến độ thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác