Thanh Hóa thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4370/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích khoảng 15,0 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

(Ảnh minh họa)
Theo Quyết định trên, Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên địa bàn xã Nga Bạch, xã Nga Thạch và xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá với ranh giới cụ thể: Phía Đông giáp kênh tiêu Hoa Tuệ;  Phía Tây giáp khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp; Phía Nam giáp đường giao thông liên xã. Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp. 
Ngành nghề hoạt động chính trong Cụm công nghiệp gồm: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy... và các ngành nghề khác có liên quan. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 96,0 tỷ đồng.
Về tiến độ thực hiện dự án:
Từ Quý IV/2020 đến Quý III/2021: Lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chi trả đền bù GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng.
Từ Quý IV/2021 đến Quý III/2022: Khởi công, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật xây dựng CCN và kết hợp kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào CCN (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động khi hoàn thành đầu tư hạ tầng CCN).
Quý IV/2022 đưa dự án đi vào hoạt động.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác