Tỉnh Trà Vinh thu hút đầu tư tăng gần 10.000 tỉ đồng

5 tháng đầu năm 2021, tỉnh Trà Vinh đã thu hút được 13 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 10.300 tỉ đồng, tăng gần 10.000 tỉ đồng so với năm 2020.
Theo kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2021, tỉnh Trà Vinh kêu gọi đầu tư 103 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp; nông nghiệp; hạ tầng đô thị; thương mai, du lịch và dịch vụ. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã tiếp và làm việc với 36 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh tìm hiểu đầu tư, thuộc các lĩnh vực logictis, cảng nước sâu, điện khí, điện mặt trời, thủy sản, điện gió, điện mặt trời, du lịch, nông nghiệp…
Kết quả đạt được, tỉnh đã thu hút được 13 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 10.300 tỉ đồng. Trong đó 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 756 tỉ đồng nằm trong khu kinh tế và khu công nghiệp. Tuy giảm 3 dự án so với cùng kỳ năm 2020 nhưng số vốn tăng gần 10.000 tỉ đồng. 
Trong số 13 dự án đầu tư có 3 các dự án đáng chú ý, cụ thể là hai dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 1 và 2 với tổng mức đầu tư gần 9.500 tỉ đồng; và dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên có quy mô gần 750 tỉ đồng.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác