CÀ MAU THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Cà Mau với đặc thù là tỉnh cực Nam của đất nước, với vùng biển rộng lớn, có 3 mặt giáp biển và có đội tàu đánh bắt lớn nhất nhì cả nước. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 398 dự án được cấp phép đầu tư, với tổng vốn đăng ký 129.601,662 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án FDI với vốn đăng ký 156,84 triệu USD. Hiện có 351 dự án đã triển khai hoạt động, với vốn đăng ký đầu tư 112.787,38 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới và các địa phương trong nước, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch, bình tĩnh trước tình hình dịch bệnh mà trong 5 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã thu hút được 9 dự án với tổng vốn đăng ký đầutư đạt hơn 3.300 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, tuy số lượng dự án có tăng 3 dự án nhưng số vốn đăng ký đầu tư giảm khoảng 80 triệu đồng.


Đất Mũi - Cà Mau
Nguồn: Internet.

Mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 có nội dung: “Khai thác có hiệu quả tiềmnăng, lợi thế của tỉnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển kinh tế biển; chủ động và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Nhằm thực hiện mục tiêu được đề ra, tỉnh Cà Mau đang tập trung lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khác, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển ngành với quy hoạch tổng thể. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các dự án động lực như cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, đầu tư hạ tầng khu phi thuế quan Khu kinh tế Năm Căn, đầu tư hạ tầng Trung tâm Tài chính - Thươngmại Khu kinh tế Năm Căn, dự án Khu du lịch Mũi Cà Mau và ưu tiên xúc tiến đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhập khẩu vào thị trường EU theo Hiệp định EVFTA. Cùng với đó, Cà Mau đã và đang quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Khánh An, Hòa Trung và Khu kinh tế Năm Căn, đồng thời đang trình Chính phủ phê duyệt quyết định thành lập Khu công nghiệp Sông Đốc…


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác