Triển vọng đầu tư FDI vào tỉnh Đồng Nai

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn FDI thực hiện của tỉnh Đồng Nai đạt 20.858,1 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ, trong đó, quý 2/2021 vốn đầu tư FDI thực hiện 11.326,6 tỷ đồng, tăng 18,83% so quý 1/2021 và tăng 20,7% so cùng kỳ. Do một số doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất nên khu vực kinh tế có FDI chiểm tỷ trọng cao, đạt 42,29% tổng nguồn vốn trên địa bàn. 
Một số dự án đáng chú ý gồm: Công ty Tôn Phương Nam đầu tư dây chuyền sản xuất 143,6 tỷ đồng; Công ty Ajinomoto Việt Nam mở rộng nhà máy sản xuất bột ngọt 155,2 tỷ đồng; Công ty Cao su Kenda Việt Nam đầu tư xây xưởng luyện keo và kho nguyên liệu 63,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa đầu tư hạ tầng và thiết bị cho nhà máy sản xuất điện 225,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Changshin Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất giày da 240,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch xây dựng xưởng dệt 48,5 tỷ đồng; Bệnh viện Đại học y dược Shingmark 99,6 tỷ đồng; Công ty TNHH điện tử Stonkin Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy 155 tỷ đồng…
Trong gần 778 triệu USD đầu tư vào các khu công nghiệp thì khu vực doanh nghiệp FDI chiếm phần lớn. Theo đó, vốn đầu tư FDI khoảng 714,2 triệu USD, trong khi vốn đầu tư trong nước chỉ khoảng 1.469 tỷ đồng (tương đương 63,32 triệu USD). Cụ thể, 24 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư hơn 263 triệu USD và 53 dự án mở rộng hoạt động với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 485,7 triệu USD đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cấp 5 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trên 890 tỷ đồng (khoảng 38,37 triệu USD) và điều chỉnh 5 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư gần 579 tỷ đồng (tương đương 24,95 triệu USD). Theo kế hoạch năm 2021, các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã vượt kế hoạch cả năm 2021.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác