THỪA THIÊN HUẾ TIẾP TỤC THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án, diện tích sử dụng đất 501 ha với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 3.004 tỷ đồng; trong đó, có 02 dự án tại địa bàn KCN Phú Bài, diện tích sử dụng đất khoảng 496 ha với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.984 tỷ đồng. Thời gian này, cũng đã có một số đối tác đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp - khu kinh tế tỉnh như Công ty CP Hàng hải Vsico, Công ty CP Vicofrit, Công ty CP ICID Chân Mây (thuộc Tổng công ty Xây dựng đường thủy), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng KCN Bảo Minh, Công ty CP XD 873, Tập đoàn Western Facific, Công ty cổ phần Kính CFG…

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Thừa Thiên Huế
Nguồn: Internet.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta, Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chú trọng công tác vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính Phủ đã đề ra. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 197 doanh nghiệp đang hoạt động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý đã tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động thực hiện các quy định mà Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh đã đề ra, triển khai xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp hướng dẫn người lao động sử dụng phần mềm khai báo y tế, kiểm tra. 

Bên cạnh đó, để vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế, Ban lãnh đạo tỉnh cũng đặt ra các biện pháp tập trung đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo sức lan tỏa, thu hút các dịch vụ hỗ trợ du lịch, dự án công nghiệp hỗ trợ, đẩy nhanh công tác hoàn thiện hạ tầng. Hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả cho các nhà đầu tư đang triển khai dự án, các nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác