THU HÚT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TẠI BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bình Định đã thu hút vốn đầu tư được hơn 26.000 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 40 dự án với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 26.531 tỷ đồng. Trong đó, khu vực ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút được 30 dự án với tổng vốn đầu tư 24.250,58 tỷ đồng; khu vực trong khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút được 10 dự án đầu tư với tổng vốn thu hút đầu tư 2.280,98 tỷ đồng. Trong 40 dự án này có 11 dự án lĩnh vực Bất động sản; 13 dự án lĩnh vực Nông - lâm - ngư nghiệp; 10 dự án lĩnh vực Công nghiệp - Hạ tầng; 02 dự án Thương mại - Dịch vụ; 04 dự án lĩnh vực Du lịch.
Một góc thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
Nguồn: Internet.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp của tỉnh không thể thực hiện được, tỉnh đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo bằng hình thức trực tuyến với các đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản. 
Tỉnh Bình Định đang thực hiện đúng “mục tiêu kép” của Thủ tướng Chính phủ đề ra vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Để đạt được điều này, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo môi trường thân thiện, thuận lợi cho các nhà đầu tư.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác