Dự kiến đấu thầu xây dựng ba Khu công nghiệp gần 900 ha tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư 03 KCN với tổng diện tích gần 900 ha, phấn đấu đấu thầu triển khai trong quý III/2021.
Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, bổ sung Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao (Khu CNC) Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch là 58,5 ha và dành diện tích khoảng 2.326 ha đầu tư phát triển các KCN gồm: KCN Hòa Cầm giai đoạn 1, KCN Liên Chiểu; nâng cấp KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng thành KCN sinh thái; KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. 
Bên cạnh đó, quyết định cũng cho phép thành lập các KCN mới tại TP Đà Nẵng gồm: KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Ninh và KCN hỗ trợ khu CNC; hình thành mới các cụm công nghiệp (CCN) gồm: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, chuyển đổi quy hoạch CCN Thanh Vinh thành Bến xe phía Bắc.

Hạ tầng Khu công nghệ cao Đà Nẵng. (Nguồn: Internet).
UBND TP Đà Nẵng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, đánh giá dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Nhơn, Hòa Ninh và Hòa Cầm giai đoạn 2 để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chấp thuận chủ trương. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan. 
Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu CNC và các KCN phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình các ý kiến của các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, phấn đấu đấu thầu triển khai trong quý III/2021.
KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang có diện tích 120 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.233 tỷ đồng. KCN Hòa Nhơn thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có quy mô 360 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.658 tỷ đồng. Còn KCN Hòa Ninh thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với quy mô 400 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.084 tỷ đồng.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác