TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản được chính thức thành lập từ năm 1973, đến nay quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu. Các mối quan hệ kinh tế chính trị, giao lưu văn hóa không ngừng được mở rộng; đã hình thành khuôn khổ quan hệ ở tầm vĩ mô; sự hiểu biết giữa hai nước không ngừng được tăng lên.

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2021, có 33.787 dự án từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 397,89 tỉ USD. Trong đó, Nhật Bản là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai với 4.716 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 63 tỉ USD.

Tính riêng trong tháng 6/2021, Nhật Bản đã đầu tư 86 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần là 2,44 tỉ USD, tăng 66,8% so với cùng kỳ năm 2020, đứng thứ 2 trên tổng số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các dự án FDI của Nhật Bản đang từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng chiến lược tại Việt Nam.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II. (Ảnh: Internet)

Một trong số 86 dự án mà Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam phải kể đến dự án "khủng": Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II với tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỉ USD, với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22/1/2021 và đã ghi được dấu ấn lớn trong quá trình đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. 

Trong những tháng đầu năm 2021, Việt Nam bắt đầu xuất hiện những ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và kéo dài đến hiện tai. Với tình hình như vậy, Nhật Bản vẫn đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, chủ yếu theo hình thức đầu tư mới, chiếm 67,8% tổng vốn đăng ký của Nhật Bản. Trong 6 tháng qua, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng tăng cường đầu tư vào mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp Việt. Điều này cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường mà Nhật Bản rất quan tâm. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư và việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác