Tỉnh Vĩnh Phúc thu hút 9 dự án đầu tư mới trong quý I/2021

Bên cạnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư tại chỗ. Với mục tiêu sớm có mặt bằng sạch cho nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn, tìm kiếm địa điểm đầu tư, UBND tỉnh đã triển khai 11 giải pháp thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, trong đó, tập trung đôn đốc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thủ tục về đầu tư khu công nghiệp. 

Kết quả đạt được, Quý I năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút, cấp mới 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 114,03 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 5 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 32,21 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 146,24 triệu USD, tăng 211,01% so với cùng kỳ năm 2020. Các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư mới trong quý I/2021 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện tử (3/8 dự án), phụ tùng ô tô xe máy (2/8 dự án) và các sản phẩm công nghiệp khác (3/8 dự án). 

Bên cạnh đó, dự án đầu tư trong nước quý I/2021 giảm, dự kiến cấp mới cho 1 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 1 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng xấp xỉ 160 tỷ đồng. 

Trong quý I/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký 3 Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô II với quy mô 165,66 ha; Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa với quy mô 145,27 ha và Khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, quy mô 162,33 ha. Dự kiến 3 khu công nghiệp sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn nhằm phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác