6 tháng đầu năm 2021, FDI đạt 15,27 tỷ USD

Theo số liệu thống kê, tính đến 20/6/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt 15,27 tỷ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 9,24 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Tính lũy kế đến ngày 20/6/2021, cả nước có 33.787 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 397,89 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 241,1 tỷ USD, bằng 60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

  Trong đó: 


Tìnhhình đăng ký đầu tư theo đối tác đầu tư: Tính đến 20/6/2021, đã có 80 quốcgia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Đầu tư của một số đối tác lớn như Singapore, Nhật Bản, HànQuốc đều tăng lên so với cùng kỳ. Cụ thể:
MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore)
Tổng vốn đăng ký: trên 3,1 tỷ USD 
Mục tiêu: truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An (cấp GCNĐKĐT ngày 19/3/2021).
2. Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản)
Tổng vốn đăng ký: trên 1,31 tỷ USD 
 Mục tiêu: xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp GCNĐKĐT ngày 22/01/2021).
3. Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc)
Điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 04/02/2021).
4. Dự án Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (Đài Loan)
Điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 610 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 13/5/2021).
5. Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam (Hồng Kông)
     Tổng vốn đầu tư đăng ký: 498 triệu USD
      Mục tiêu: sản xuất tấm quang năng và sản xuất thiết bị điện khác tại Quảng Ninh (GCNĐKĐT ngày 29/3/2021).


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác