Tỉnh Đắk Nông kêu gọi 4.200 tỷ đồng đầu tư Khu công nghiệp Nhân Cơ 2.

Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với quy mô khoảng 400 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp) đã được Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Đắk Nông, ông Trần Xuân Hải ký quyết định công bố. Tỉnh Đắk Nông đưa ra 2 phương án để xét chọn nhà đầu tư, trong trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư thì chủ đầu tư sẽ cùng các cơ quan chuyên môn thẩm định, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn.Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên chủ đầu tư sẽ thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định, xét chọn để tham mưu UBND tỉnh ra quyết định lựa chọn. UBND tỉnh Đắk Nông giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ tham gia dự án theo quy định.

Đất xây dựng Dự án KCN Nhân Cơ 2 hiện chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, được quy hoạch nằm cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 10 km, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1,5 km. Dự án KCN Nhân Cơ 2 có mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án phụ trợ cho công nghiệp khai thác, chế biến bô xít, điện phân nhôm và sản xuất các sản phẩm sau nhôm; các dự án có đầu vào là nhôm; các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Tháng 9/2020, Dự án KCN Nhân Cơ 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Việt Nam. Tháng 4/2021, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Dự án KCN Nhân Cơ 2.
Nguồn: congthuong.vn


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác