Hà Nội thu hút 519,2 triệu USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm 2021

Trước tình hình dịch bệnhCOVID-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp chủ động, sáng tạo chuyển đổi ngành nghề sản xuất để phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, cũng như mở rộng tìm đối tác để tiêu thụ tốt sản phẩmtrong thời gian này.

 Trong 5 tháng đầu năm 2021, hoạt động của cácdoanh nghiệp Hà Nội ghi nhận sự nhiều thay đổi. Tổng vốn đăng ký của các dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốntại Hà Nội đạt 519,2 triệu USD; trong đó, có 139 dự án đăng ký mới với số vốn đạt 76,8 triệu USD và 63 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 442,4 triệu USD.

Riêng trong tháng 5/2021, 14 dự án 100% vốn FDI, 2 dự ánliên doanh, liên kết được cấp phép mới (tổng 16 dự án với tổng vốn đăng ký đạt5,3 triệu USD). Cùng với đó, 13 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với số vốn đầu tư đăng ký đạt 184 triệu USD.

Trongtháng 5 vừa qua, Hà Nội có 2.238 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng8% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thủ tục giải thể và tạmngừng hoạt động, số lượng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tổng số 245 doanh nghiệp đăng ký thủ tục giải thể, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; 788 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước;644 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: TổngCục Thống KêTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác