Tập đoàn Joton triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

Sáng 8/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Joton – Chủ đầu tư và Công ty tư vấn CT – Strategies Hoa Kỳ tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn triển khai Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Khu Thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng của Tập đoàn Joton. Lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của các Lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, huyện Tiên Lãng, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Australia, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ, Thương vụ Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp EU, Australia…

Khu Thương mại tự do (TMTD) của Tập đoàn Joton tại huyện Tiên Lãng được đánh giá là Dự án quan trọng đầu tiên tại Việt Nam, có tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thu hút các ngành công nghiệp tiên tiến, công nghệ cao và tạo ra cơ hội việc làm cộng đồng dân cư tại địa phương và khu vực. Dự án sẽ góp phần hiện thực hóa nội dung Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
Đây là dự án được triển khai bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, dự kiến hoàn thành Đề án và trình Chính phủ vào cuối năm 2023. Khu TMTD còn được gọi là “Khu phi thuế quan”, là khu vực trong đó hàng hóa có thể được lưu trữ, trưng bày, lắp ráp, sản xuất, xử lý…theo các quy định cụ thể với sự can thiệp hạn chế của cơ quan Hải quan. Trong đó, Khu tổng hợp là khu vực miễn thuế khép kín cung cấp các cơ sở lưu kho, bảo quản và phân phối cho các hoạt động thương mại, sản xuất, chuyển tải hàng và tái xuất hàng hóa.


Hiện nay trên thế giới có khoảng 150 quốc gia đang vận hành các Khu TMTD, với hơn 4.500 Khu TMTD và khu phụ, tại Châu Á có khoảng 450 Khu TMTD…Tại Hải Phòng, việc thành lập Khu Thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng sẽ góp phần gia tăng đầu tư nước ngoài từ ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…vào Hải Phòng, kết nối nền kinh tế của thành phố với chuỗi cung ứng toàn cầu; đóng góp vào phát triển kinh tế, nền công nghiệp, nông nghiệp chuyên sâu; gia tăng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp của Hải Phòng, tạo cơ hội việc làm chất lượng cao…

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác