SCIC công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 4/10/2021 tại trụ sở chính, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV); đồng chí Nguyễn Chí Thành- Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, TVHĐTV, TGĐ; đồng chí Nguyễn Quốc Huy- Phụ trách HĐTV cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy; Hội đồng Thành viên; Ban Giám đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc SCIC.Tại Hội nghị, SCIC đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBQLV về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Nam- Chuyên viên Vụ Tổng hợp, UBQLVNN làm Kiểm soát viên tại SCIC. Thay mặt Lãnh đạo UBQLV, đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trao Quyết định của Chủ tịch UBQLV về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại SCIC cho đồng chí Nguyễn Đức Nam.

Cũng tại Hội nghị, SCIC đã công bố các Quyết định kiện toàn nhân sự Trưởng Ban và Phó trưởng Ban của SCIC./.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác