Tình hình phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê, ước tính trong 5 tháng đầu năm 2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước thu hút được khoảng 390 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 4,3 tỷ USD.

Theo đó, lũy kế nâng tổng số dự án ĐTNN lên khoảng 9.850 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 194 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt trên 70%. Đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), các KCN, KKT đã thu hút được 295 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 46 nghìn tỷ đồng. Lũy kế nâng tổng số dự án ĐTTN lên 9.650 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45%.

Trong 5 tháng đầu năm, tuy có chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp KCN, KKT vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức suy giảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh tuy chưa lớn nhưng nếu kéo dài sẽ trở nên nghiêm trọng. Cụ thể, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT đạt khoảng 81tỷ USD, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị xuất khẩu 58 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 47 tỷ USD, tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.Tạo việc làm cho hơn 3,82 triệu lao động, thấp hơn khoảng gần 30 nghìn lao động so với cuối năm 2019.

Về số lượng doanh nghiệp trong KCN dừng hoạt động,theo số lượng thống kê, từ đầu năm đến nay, có khoảng 120 doanh nghiệp trong KCN tạm dừng hoạt động do các nguyên nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19,trong đó các KCN phía Nam như tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… có số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động cao hơn.

Về số lượng KCN thành lập mới, tính đến cuối tháng 5/2020, cả nước có 336 KCN đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 97,8 nghìn ha,trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 66 nghìn ha. Trong 336 KCN đã thành lập, có 260 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 68,8 nghìn ha và 76 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 29,2 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt khoảng 76,10%.

Hiện có 17 KKT ven biển được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước đạt khoảng hơn 845 nghìn ha, diện tích đất đã cho thuê trong các khu chức năng trong KKT đạt trên 40 nghìn ha. Có 37 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 10 nghìn ha.Trong 37 KCN, có 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 8,5 nghìn ha và 17 KCN đang xây dựng với tổng diện tích đạt khoảng 7,1 nghìn ha.

Tính đến cuối tháng 5 năm 2020, có 234/260 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 90%. Nếu tính cả các KCN nằm trong KKT ven biển, hiện có 248 KCN đã xây dựng và đưa vào vận hành công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 88,57% với tổng công suất tối đa đạt trên 1 triệu m3 nước thải/ngày đêm./.

Nguồn: mpi.gov.vn 

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác