Một số loại thuế khác

(i) Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với các hàng hóa dịch vụ hạn chế tiêu dùng hoặc hàng hóa xa xỉ như rượu bia, ô tô dưới 24 chỗ, kinh doanh vũ trường, kinh doanh đặt cược… Mức thuế suất tùy từng loại hàng hóa và có mức thuế suất từ 5% đến 150%. Các loại dịch vụ chịu thuế suất từ 15% đến 40%  
(i) Thuế tài nguyên: Áp dụng đối với các tổ chức cá nhân khai thác và sử dụng tài nguyên như nước, khoáng sản, dầu thô, khí thiên nhiên… Mức thuế đối với khai thác nước thiên nhiên từ 1% đến 10%, khoáng sản từ 3% đến 30%, dầu thô từ 6% đến 40%.
(ii) Thuế nhà thầu: Áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh không có hiện diện tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Thuế nhà thầu bao gồm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và mức thuế tùy thuộc vào hàng hóa loại dịch vụ cung cấp. Các doanh nghiệp khi thuê nhà thầu nước ngoài lưu ý việc nộp thuế của nhà thầu nước ngoài theo quy định.
Một số loại phí, lệ phí khác
- Phí trước bạ (áp dụng trong trường hợp chuyển quyền sở hữu tài sản có đăng ký quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất).
- Phí sử dụng đường bộ;
- Phí công chứng;
- Lệ phí khi cấp giấy phép thành lập và hoạt động…
- Lệ Phí cấp visa, thẻ tạm trú 


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác