Ưu đãi đầu tư

1. Địa bàn ưu đãi đầu tư
(i) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thường là các vùng nông thôn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh, hải đảo, v.v). 
(ii) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
2. Ngành nghề ưu đãi đầu tư
(i) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
(ii) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;
(iii) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;
(iv) Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
(v) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;
(vi) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;
(vii) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;
(viii) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;
(ix) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;
(x) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;
(xi) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
(xii) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;
(xiii) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;
(xiv) Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.
3. Nội dung ưu đãi đầu tư;  Tùy thuộc vào lĩnh vực, địa bàn, quy mô vốn đầu tư mà nhà đầu tư có thể được hưởng các ưu đãi, khuyến khích đầu tư như sau:
(i) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
(ii) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định;
(iii) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất;
(iv) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
4. Mức ưu đãi đầu tư 
Tùy thuộc vào từng lĩnh vực, địa bàn đầu tư cũng như quy mô vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư có thể được hưởng các ưu đãi thuế đối với dự án của mình đầu tư tại Việt Nam theo các mức ưu đãi khác nhau dưới đây:

4.1 Được miễn, giảm thuế thu nhập trong khoảng thời gian nhất định đối với thu nhập từ hoạt động của Dự án:
(i) Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; đầu tư xây dựng nhà máy điện, cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, sân bay, nhà ga; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...;
(ii) Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thức ăn gia súc...
(iii) Được áp dụng mức thuế suất ưu đãi (so với mức thông thường là 20%):
 Áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp định tại điểm (i) trên đây;
 Áp dụng mức thuế suất 10% cho suốt thời hạn hoạt động đối với thu nhập của doanh nghiệp xuất bản, báo in; nhà ở xã hội...

4.2 Được ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (trường hợp thuê đất của nhà nước)

(i) Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:
 Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
 Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

(ii) Miễn tiền thuê đất có thời hạn trong các trường hợp:
Sau khi được miễn tiền thuê đất tối đa 3 năm trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được phê duyệt kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, được:
 miễn ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư;
 miễn 7 năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
 miễn 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
 miễn 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khănTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác