Tình hình thu hút vốn FDI 2 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Cơ cấu vốn ĐTNN 02 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 

Trong đó, có 261 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) (tăng 42,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD (tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ); Có 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 6,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 535,4 triệu USD (giảm 85,1% so với cùng kỳ); Có 440 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (tăng 10% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 797,9 triệu USD (tăng 3,7% so với cùng kỳ).
 
Cơ cấu vốn FDI theo lĩnh vực đầu tư

Về đầu tư vào các ngành hàng, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,17 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, theo sau là ngành hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 396,9 triệu USD, chiếm hơn 12,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; các ngành bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư gần 202,1 triệu USD, vận tải kho bãi với tổng vốn đăng ký đạt gần 141,9 triệu USD.

 
10 tỉnh thu hút FDI nhiều nhất cả nước trong tháng 2 năm 2022

Về đầu tư vào các địa phương, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 2 năm 2023. Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 824,3 triệu USD, chiếm hơn 26,6% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 8,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với hơn 103 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 369,1 triệu USD, chiếm hơn 11,9 % tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo sau là các địa phương Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Tây Ninh. Tây Ninh xếp cuối danh sách Top 10 với tổng số vốn đầu tư nước ngoài nhận được là 81,13 triệu USD. Đặc biệt, trong tháng 1/2023, Quảng Ninh chỉ xếp thứ 13/53 về thu hút FDI, thì sang đến tháng 2/2023, địa phương này đã nhảy 9 bậc, vượt qua Bắc Ninh và Đồng Nai để vào top 4 tỉnh, thành thu hút FDI cao nhất cả nước trong 2 tháng đầu năm. Lý do là trong vòng một tháng, địa phương này đã có thêm 2 dự án đăng ký mới, nâng tổng số vốn cấp mới từ 12,84 triệu USD trong tháng 1/2023 lên 331,84 triệu USD trong tháng 2/2023. Từ đó, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 332,2 triệu USD tính đến 20/2/2023.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác