Xây dựng, đổi mới cơ chế chính sách thu hút đầu tư FDI của tỉnh Hải Dương năm 2023

Năm 2023, Hải Dương phấn đấu thu hút đầu tư FDI ước đạt 400 triệu USD; vốn đầu tư thực hiện từ 750 triệu USD trở lên;doanh thu ước đạt 7 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Hải Dương sẽ tăng cường hiệu quả và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư. Trong đó, chú trọng các ngành, dự án có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có tính lan tỏa cao; xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu và thực tế của tỉnh, tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược. Từ đó, xây dựng các chính sách, chương trình xúc tiến riêng, đáp ứng tối đa yêu cầu của các nhà đầu tư nhằm thu hút những dự án thực sự có chất lượng và hiệu quả cao.

                             
Nguồn : Internet    

Hiện, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 496 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn 9,246 tỷ USD, đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI đạt trên 7,7 tỷ USD.Các dự án FDI thu hút trên 200.000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cùnghàng ngàn lao động gián tiếp

Được biết, tỉnh Hải Dương đang huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các KCN: Đại An mở rộng (giai đoạn 2), Tân Trường mở rộng, Phúc Điền mở rộng, An Phát 1, Kim Thành, Gia Lộc và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư. Đồng thời, tăng cường tổ chức xúc tiến đầu tư trực tiếp và trực tuyến với các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, các nước châu Âu.

Hải Dương cũng sẽ rà soát hoàn thiện cơ chế,chính sách thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính như: công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh còn xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành,lĩnh vực, địa bàn. Tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. 
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác