Doanh nghiệp Hoa Kỳ chào bán bột ngô làm thức ăn gia súc

Doanh nghiệp Hoa Kỳ chào bán bột ngô làm thức ăn gia súc có thể cung ứng với số lượng lớn, chế biến theo yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp Việt Nam.
Giá: Thỏa thuận
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Anh An Thế Dũng - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm Việt Nam tại New York (Vietrade New York).
Địa chỉ: 580 Fifth Avenue, Suite 425, New York, NY 10036, USA
Điện thoại: (+1) 212 868 2686/ 212 868 2688
Email: vietradeny@vietrade-newyork.org


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác