Mời tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực dệt may, da giầy

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Nhằm duy trì kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, các hiệp hội ngành hàng và cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực dệt may, da giày”. Cục Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đai diện tham đự hội nghị, thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 Thứ Ba ngày 21 tháng 12 năm 2021;
2. Địa điểm và phương thức tổ chức: trực tuyến tại các đầu cầu Việt Nam và Hàn Quốc;
3. Lĩnh vực: Dệt may và Da giày;
4. Thành phần: đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da - Giày Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc và các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc.
5. Mục tiêu
- Cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và trong lĩnh vực dệt may, da giày. 
- Giới thiệu, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi, mở rộng mạng lưới kinh doanh. 
6. Chi phí tham dự: Miễn phí.
Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Hội nghị/Giao thương, vui lòng đăng ký tại liên kết dưới đây trước ngày 15 tháng 12 năm 2021:
https://event.vietrade.gov.vn/investviethan.form
Trên cơ sở thông tin các doanh nghiệp cung cấp, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc và KOTRA để triển khai các kết nối giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc phù hợp về các nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu và hợp tác đầu tư.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương
Địa chỉ: Tầng 6, 20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ: Anh Nguyễn Quốc Khiêm
Điện thoại: 0932.215.192/ (024) 38262266 (máy lẻ: 106)
Email: investprocen@vietrade.gov.vn, khiemnq.vietrade@gmail.com. 


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác