CPTPP

Nội dung

Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào đầu tháng 3 tới.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh.

Nội dung Hiệp định:

Văn kiện CPTPP: Tóm tắt những cam kết trong các Chương của Hiệp định TPP tạm hoãn và do đó không áp dụng với các thành viên tham gia Hiệp định. (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Lời mở đầu (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

Chương 1: Các điều khoản và định nghĩa chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

Phụ lục 1-A: Định nghĩa của từng quốc gia cụ thể

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Phụ lục 2-A: Đối xử quốc gia và hạn chế xuất nhập khẩu

Phụ lục 2-B: Mặt hàng tái chế

Phụ lục 2-C: Thuế, phí và các loại thuế xuất khẩu khác

Phụ lục 2-D: Lộ trình cắt giảm thuế

 • Australia: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Australia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Brunei: Chú giải chung (Tiếng Anh)
 • Brunei: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Canada: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Canada: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Canada: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Canada (Tiếng Anh
 • Canada: Phụ lục D - Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Anh
 • Chile: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Chile: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)
 • Nhật Bản: Chú giải chung (Tiếng Anh)
 • Nhật Bản: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Nhật Bản: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh)
 • Nhật Bản: Phụ lục B-1 - Biện pháp tự vệ trong nông nghiệp (Tiếng Anh
 • Nhật Bản: Phụ lục B-2 - Biện pháp tự vệ áp dụng cho các sản phẩm gỗ rừng (Tiếng Anh)
 • Nhật Bản: Phụ lục C - Khác biệt thuế (Tiếng Anh
 • Nhật Bản: Phụ lục D-2 Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Anh
 • Malaysia: Chú giải chung  (Tiếng Anh
 • Malaysia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Malaysia: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh) 
 • Mexico: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Mexico: Phụ lục A về Hạn ngạch thuế quan và Phân bổ hạn ngạch đường ăn cho quốc gia cụ thể (Tiếng Anh)
 • Mexico: Phụ lục C về Khác biệt thuế (Tiếng Anh)
 • Mexico: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • New Zealand: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • New Zealand: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Peru: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Peru: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Singapore: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Singapore: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)
 • Việt Nam: Chú giải chung (Tiếng Anh
 • Việt Nam: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh
 • Việt Nam: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh)

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Phụ lục 3-A: Các cam kết khác

Phụ lục 3-B: Yêu cầu dữ liệu tối thiểu

Phụ lục 3-C: Loại trừ theo Điều 3.11 (De Minimis)

Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (Tiếng Anh)

 • Phụ lục 3-D: Tiểu phụ lục 1 - Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Anh

Chương 4: Dệt may (Tiếng Việt(Tiếng Anh

 Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may (Tiếng Anh

 • Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tiếng Anh

Chương 5: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Chương 6: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Phụ lục 6-A: Các thủ tục trong quy trình áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp

Chương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Phụ lục 8-A: Rượu vang và rượu chưng cất

Phụ lục 8-B: Các sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông

Phụ lục 8-C: Dược phẩm

Phụ lục 8-D: Mỹ phẩm

Phụ lục 8-E: Thiết bị y tế 

Phụ lục 8-F: Công thức độc quyền cho hàng hóa đóng gói sẵn và phụ gia thực phẩm

Phụ lục 8-G: Sản phẩm hữu cơ

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Phụ lục 9-A: Luật tập quán quốc tế

Phụ lục 9-B: Trưng thu

Phụ lục 9-C: Trưng thu liên quan tới đất đai

Phụ lục 9-D: Dịch vụ hành chính của thành viên Hiệp định theo Phần B (Giải quyết tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia)

Phụ lục 9-E: Chuyển nhượng

Phụ lục 9-F: DL-600

Phụ lục 9-G: Nợ công

Phụ lục 9-H:

Phụ lục 9-I: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Phụ lục 9-J: Đệ trình khiếu nại tới Trọng tài

Phụ lục 9-K: Đệ trình khiếu nại cụ thể trong ba năm từ sau khi Hiệp định có hiệu lực

Phụ lục 9-L: Hiệp định Đầu tư

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Phụ lục 10-A: Dịch vụ chuyên môn

Phụ lục 10-B: Dịch vụ chuyển phát nhanh

Phụ lục 10-C: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Chương 11: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

Phụ lục 11-A: Thương mại xuyên biên giới

Phụ lục 11-B: Các cam kết cụ thể

Phụ lục 11-C: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Phụ lục 11-D: Cơ quan chịu trách nhiệm về dịch vụ tài chính

Phụ lục 11-E

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 12-A: Nhập cảnh tạm thời

Chương 13: Viễn thông (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Phụ lục 13-A: Nhà cung cấp viễn thông khu vực nông thôn - Hoa Kỳ

Phụ lục 13-B: Nhà cung cấp viễn thông khu vực nông thôn - Peru

Chương 14: Thương mại điện tử (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Chương 15: Mua sắm Chính phủ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

​​Phụ lục 15-A: Mua sắm Chính phủ

Chương 16: Chính sách cạnh tranh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Phụ lục 16-A: Áp dụng Điều 16.2, Điều 16.3 và Điều 16.4 tại Brunei

Chương 17: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Phụ lục 17-A: Tính ngưỡng

Phụ lục 17-B: Quá trình phát triển thông tin tại Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định

Phụ lục 17-C: Đàm phán xa hơn

Phụ lục 17-D: Áp dụng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định cấp địa phương

Phụ lục 17-E: Singapore

Phụ lục 17-F: Malaysia

Chương 18: Sở hữu trí tuệ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Phụ lục 18-A: Phụ lục theo Điều 18.7.2

Phụ lục 18-B: Chile

Phụ lục 18-C: Malaysia

Phụ lục 18-D: Peru

Phụ lục 18-E: Phụ lục theo phần J

Phụ lục 18-F: Phụ lục theo phần J

Chương 19: Lao động (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Chương 20: Môi trường (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Chương 21: Hợp tác và nâng cao năng lực (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Chương 22: Tính cạnh tranh và Thuận lợi hóa kinh doanh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Chương 23: Phát triển (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 25: Hài hòa hóa các quy định (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

Chương 26: Minh bạch hóa và chống tham nhũng (Tiếng Việt(Tiếng Việt

Phụ lục 26-A: Minh bạch hóa và thủ tục công bằng với dược phẩm và thiết bị y tế

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Việt(Tiếng Anh

PHỤ LỤC

Phụ lục I: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư trong thương mại xuyên biên giới 

Phụ lục II: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư trong thương mại xuyên biên giới 

Phụ lục III: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ tài chính

Phụ lục IV: Biện pháp không tương thích về Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định 

---------------------------------------------------------------------
Ngoài các cam kết chính trong văn bản Hiệp định, các bên còn xây dựng các Thư song phương nhằm làm rõ hơn một số nội dung cam kết hoặc thổng nhất cách hiểu về một số nội dung cam kết trong Hiệp định.

Văn kiện đàm phán bổ sung CPTPP là những văn kiện tách bạch khỏi Văn kiện chính thức CPTPP, dùng để giải quyết những vấn đề bên lề còn khúc mắc giữa hai hay nhiều nước thành viên trong Hiệp định. Các Văn kiện này còn được biết đến dưới hình thức các Thư song phương bên lề CPTPP.

Dưới đây là những Văn kiện đàm phán bổ sung giữa Việt Nam và một số nước thành viên CPTPP

Australia - Việt Nam

Canada - Việt Nam

New Zealand - Việt Nam 

Nhật Bản - Việt Nam

Các văn kiện bổ sung khác (Đang tiếp tục cập nhật)

Nguồn: www.trungtamwto.vn

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác