Diễn đàn hợp tác thương mại và công nghiệp với các đối tác châu Mỹ 2020

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và công nghiệp với các đối tác trong khu vực Châu Mỹ, Bộ Công Thương tổ chức “Diễn đàn hợp tác thương mại và công nghiệp với các đối tác châu Mỹ 2020” vào ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội.

Diễn đàn nhằm cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi trong chính sách kinh tế - thương mại của các nước khu vực châu Mỹ, phân tích tình hình thị trường và nhu cầu đối với các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó xác định cơ hội và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư từ khu vực châu Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh các Hiệp định thương mại đang đi vào thực thi.

Thời gian: 08h00 sáng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế ICC, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình: Chương trình dự kiến gửi kèm.

Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại địa chỉ: http://bit.ly/dangkydiendanchaumy2020 (hoặc sử dụng mã QR gửi kèm).

Người liên hệ: anh Nguyễn Bá Sơn, điện thoại +84 24 2220 5373; +84 911073192, email: phongchaumy.moit@gmail.com

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác