Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems tăng 27.5 triệu USD vào KCN Bình Minh tỉnh Vĩnh Long


Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam thuộc Tập đoàn Furukawa Automotive Systems Inc tại Nhật Bản được thành lập từ năm 1950 chuyếnản xuất các sản phẩm que nhựa, miếng lót bằng nhựa, miếng nhựa nối, nắp bảo vệ mạch nối bằng nhựa, kẹp nhựa, miếng nhựa bảo vệ phục vụ trong sản xuất bộ dây điện xe ô tô và là doanh nghiệp chế xuất được thành lập từ năm 2020 trong KCN Bình Minh để thực hiện Nhà máy Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam tại KCN Bình Minh, xã Mỹ Hòa, thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 14/11/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam với các nội dung điều chỉnh tăng vốn đầu tư, bổ sung mục tiêu và quy mô hoạt động của dự án.

 
Trụ sở chính của Công ty tại KCN Bình Minh, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ tháng 4/2020 nhưng Công ty vẫn quyết tâm triển khai xây dựng dự án ở giai đoạn 02 thông qua việc  tăng vốn đầu tư thêm 27,5 triệu USD tương đương 649 tỷ đồng (vốn đầu tư từ 48,8 triệu USD tăng lên 76,3 triệu USD) và bổ sung thêm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn que nhựa, miếng lót bằng nhựa, miếng nhựa nối, nắp bảo vệ mạch nối bằng nhựa, kẹp nhựa, miếng nhựa bảo vệ phục vụ trong sản xuất bộ dây điện xe ô tô.
Hiện nay, dự án đang hoạt động ở giai đoạn 01 với quy mô sản xuất bộ dây điện dùng cho xe ô tô từ tháng 7/2021 – 7/2022 là 1.324 tấn sản phẩm với giá trị xuất khẩu đạt 18,76 triệu USD và sử dụng 1.700 lao động, dự kiến giai đoạn 02 bắt đầu sản xuất từ tháng 4/2023./.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác