Tình hình chung tỉnh Nam Định trong 5 năm vừa qua

Trong 5 năm vừa qua, với sự nỗ lực vượt bậc của chính quyền và nhân dân, tỉnh Nam Định vẫn giữ được tình hình kinh tế ổn định và phát triển,đặc biệt trong các lĩnh vực thuỷ sản, công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư,…luôn có mức tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến các địa phương, đạt được nhiều kết quả tốt. Các cách làm hay, mô hình điểm được kịp thời phát hiện và nhân rộng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đã huy động được trên 40 nghìn tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn,thu hút được trên 5.000 doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng, gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện.

Tỉnh cũng đã đầu tư và tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông khá đồng bộ, hiện đại góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội.Điển hình như: Tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng; đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ với tổng mức đầu tư gần 1.160 tỷ đồng; Tỉnh lộ 488 (từ cầu Vòi đến thị trấn Thịnh Long) với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng; Tỉnh lộ 487 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng; Tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ21 (cầu Lạc Quần) đến phà Sa Cao với tổng mức đầu tư trên 580 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tập trung cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới được trên 2.500km giao thông nông thôn và gần 3.000 cầu, cống dân sinh.

Theo số liệu của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định,Tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2020 ước đạt 2,1 tỷ USD, trong đó các doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 45%, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 55%; có khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu đạt 10 triệu USD trở lên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã khẳng định thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Hàng hóa xuất khẩu ngày càng đa dạng, phong phú tập trung ở các ngành hàng chủ yếu là may mặc chiếm khoảng 80%; da giầy chiếm khoảng 10%; đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, cơ khí chế tạo, nông sản chiếm khoảng 5%.

Trong thời gian tới, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,tỉnh vẫn sẽ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đổi mới tổ chức sản xuất, để tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh ngày một vững mạnh.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác