Tình hình chung về tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm vừa qua

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong năm vừa qua, với sự quyết tâm chính trị cao, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã luôn quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt,tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế -xã hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho 13 xã phấn đấu đạt chuẩn, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã điểm đặc biệt khó khăn. Đến nay có 126/129 công trình đang triển khai xây dựng, khối lượng trung bình đạt 60% ; đối với các công trình tại các xã điểm có 71/71 công trình đang triển khai xây dựng khối lượng trung bình đạt 65% và có 07 công trình đã cơ bản hoàn thiện; Đã công nhận 02 xã: Hữu Lễ, huyện Văn Quan và Tân Lập, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo Bộ kế hoạch đầu tư, tình hình nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt có kết quả khả quan. Cụ thể, diện tích gieo trồng tăng, chủ yếu ở huyện Cao Lộc. Hiện nay, điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt. Năng suất lúa ước đạt 38,15 tạ/ha, tăng 0,98% so với cùng kỳ, do người dân sử dụng giống lúa thuần chủng,chất lượng, cho năng suất cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn như giống lúa Bao thai... Sản lượng lúa ước đạt 25.892,41 tấn, tăng 0,99% so với cùng kỳ, sản lượng lúa tăng là do diện tích gieo trồng và năng suất tăng.

Đối với tình hình công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng đáng kể. Ngành khai khoáng tăng 38,03%; ngành chế biến, chế tạo dự ước tăng 14,44%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,16%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,95%.

Tình hình biên giới trong thời gian ngăn ngừa dịch Covid-19 diễn ra luôn được tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triển khai các phương án giải quyết tình trạng ùn ứ xe chở hàng hóa trên các tuyến đường ra cửa khẩu. Tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ .

Trong thời gian tới, tỉnh vẫn sẽ tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động trong công tác đối ngoại để nâng cao năng lực thông quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác