investvietnam.gov.vn

Giới thiệu

Cổng thông tin INVEST VIETNAM được xây dựng bởi Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương – Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương nhằm cung cấp thông tin về môi trường và cơ hội đầu tư công nghiệp Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp.

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác