Mời tham gia Chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam" năm 2019

Thực hiện kế hoạch tập huấn xúc tiến đầu tư cho các địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp năm 2019, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Cục XTTM, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung:

a) Chủ đề I: “Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư, thương mại thông qua các công cụ kết nối toàn cầu” do các chuyên gia của Google trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn.
b) Chủ đề II: “Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư - Vận hành Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam” với nội dung:
- Hướng dẫn phân quyền và quản trị cho từng địa phương và khu công nghiệp.
- Duy trì và phát triển mạng lưới liên kết các tổ chức Xúc tiến đầu tư, thương mại thông qua kênh xúc tiến đầu tư và tổ chức kết nối kinh doanh đầu tư.
- Chia sẻ các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư, hướng dẫn các kỹ năng nâng cao xúc tiến đầu tư tại địa phương và khu công nghiệp 
nhằm thu hút đầu tư từ nước ngoài hiệu quả.

* (Trong đó chuyên gia tư vấn đầu tư cao cấp của Hàn Quốc - ông Kim Kee Ho trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ Xúc tiến đầu tư cho các địa phương và Khu công nghiệp).

3. Đối tượng tham dự: Đại điện Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ban Quản lý khu Công nghiệp, Trung tâm XTTM – Đầu tư, Khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong cả nước.

4. Chi tiết chương trình: Xem bản chương trình dự kiến đính kèm.

5. Chi phí tham dự: Miễn phí.

6. Đăng ký tham dự: Cục Xúc tiến thương mại kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham dự chương trình tập huấn và đăng ký theo một trong hai cách sau trước ngày 15 tháng 8 năm 2019:

- Đăng ký theo đường link: https://forms.gle/znCboF4JAcGFjxCF6
- Đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm và gửi về email: lengocson1017@gmail.com; investprocen@vietrade.gov.vn
- Hoặc gửi phiếu đăng ký về địa chỉ:

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (VIETRADE)
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương

Địa chỉ: Tầng 6, 20 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cán bộ phụ trách chương trình: Anh Lê Ngọc Sơn (sđt: 0332.143.688) hoặc anh Hoàng Hiệp (sđt: 0243.826.2288) (ext:114).
Công văn mời; Phiếu đăng ký; Chương trình (dự kiến) ngày 22/8/2019 và 23/8/2019.

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác