Chế độ bảo hiểm theo quan hệ lao động

Chế độ bảo hiểm theo quan hệ lao động

Bảo hiểm xã hội
Mức đóng BHXH hằng tháng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ, HĐLV và tỷ lệ đóng theo bảng tổng hợp dưới đây:
 
Đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Năm

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng cộng(%)

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng cộng(%)

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng cộng(%)


01/2007

15

2

17

5

1

6

23


01/2009

15

2

1

18

5

1

1

7

25Từ

 01/2010

 đến

 12/2011


16

3

1

20

6

1.5

1

8.5

28.5

 Từ

 01/2012

 đến

 12/2013

17

3

1

21

7

1.5

1

9.5

30.5


01/2014

 trở đi

18

3

1

22

8

1.5

1

10.5

32.5


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác