Việt nam là nền kinh tế lớn thứ 6 đông nam á
GDP các quốc gia khu vực Đông Nam Á ( Tỷ USD)
tăng trưởng GDP(%)
GDP bình quân Đầu người (USD/ người)
Kim ngạch xuất khẩu (tỷ usd)
Kim ngạch nhập khẩu (tỷ usd)
Nguồn vốn FDI đăng ký (tỷ USD)
Vốn FDI thực hiện (tỷ USD)
Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam ( % )
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương, Tổ chức tiền tệ quốc tế IMF

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác