Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam trong lĩnh vực hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và các lĩnh vực khác giai đoạn 2020 – 2021
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

 

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô (ha)

Ghi chú

I

NHÓM DỰ ÁN ĐỘNG LỰC VÙNG ĐÔNG NAM1

Nhóm dự án Khu đô thị, du lịch Nam Hội An
2

Nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô
3

Nhóm dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ
4

Nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với phát triển Sân bay Chu Lai
5

Nhóm dự án khí - năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí
6

Nhóm dự án nông nghiệp công nghệ cao
II

NHÓM DỰ ÁN ĐỘNG LỰC VÙNG TÂY1

Nhóm dự án phát triển rừng nguyên liệu (rừng trồng) gắn với công nghiệp chế biến gỗ
2

Nhóm dự án trồng cây dược liệu gắn với công nghiệp chế biến dược liệu
3

Nhóm dự án phát triển chăn nuôi tập trung
4

Nhóm dự án phát triển du lịch sinh thái, làng nghề; văn hóa, lịch sử
III

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KKT, KCN, CCN

19 dự án

1

CCN Duy Nghĩa 2

Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên

30


2

CCN Gò Biên

Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

30


3

CCN Đại Chánh 2 (Tân Chánh)

Xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc

42,51


4

CCN Đông Phú

Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

45


5

CCN Đại Phong 1

Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc

50


6

CCN Đại Phong 2

Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc

50


7

CCN Đại Tân 1

Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

50


8

CCN Đại Tân 2

Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

50


9

CCN Sông Trà

Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức

50,00


10

CCN Tam Dân

Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh

44,0


11

CCN Tam Lộc

Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh

40,0


12

CCN Hòa Bình

Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh

50,0


13

CCN Trường Xuân II

Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

33,00


14

CCN Trường Xuân - Thuận Yên

Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

33,30


15

CCN Rừng Lãm

Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình

10


16

CCN Quý Xuân

Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

20


17

CCN Châu Xuân Tây

Xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình

50


18

CCN Ngọc Sơn - Bình Phục

Xã Bình Phục , huyện Thăng Bình

40


19

CCN Thái Sơn

Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn

42


IV

NHÓM DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KKT, KCN, CCN

9 dự án

1

Đầu tư các dự án sản xuất vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các Khu, CCN trên địa bàn tỉnh2

Nhà máy chế biến cao chè dây dạng viên

CCN thôn 4 (Đha Mi), Xã Ba, huyện Đông Giang3

Nhà máy sơ chế cây Dược liệu

CCN thôn 4 (Đha Mi), Xã Ba, huyện Đông Giang4

Nhà máy sản xuất các mặt hàng may mặc

CCN Trà Mai-Trà Don, huyện Nam Trà My

5


5

Nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh, Quế gốc Trà My, Sâm Nam, Sa Nhân Tím, Giảo Cổ Lam

CCN Trà Mai-Trà Don, huyện Nam Trà My

5


6

Nhà máy chế biến các loại hàng nông sản, lâm sản ngoài gỗ

CCN Trà Mai-Trà Don, huyện Nam Trà My

5


7

Công ty may

CCN Tài Đa,  xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

5


8

Nhà máy gạch không nung

CCN Tài Đa,  xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

2,5


9

Nhà máy chế biến nông sản

Cụm Công nghiệp thị trấn Khâm Đức

20


V

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

36 dự án

1

Trồng và chế biến sản phẩm rượu Sim

Xã Ba, huyện Đông Giang2

Trồng và tiêu thụ rau sạch công nghệ cao

11 xã, thị trấn, huyện Đông Giang3

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại

Thôn Trà Linh Tây, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức

100


4

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại

Thôn An Phú, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức

120


5

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại

Thôn Phú Nhơn, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức

140


6

Dự án trồng Sâm

07 xã: Trà Linh, Trà Cang, Trà Leng, Trà Nam, Trà Don, Trà Tập, Trà Dơn, huyện Nam Trà My

10 - 300


7

Dự án trồng Dược Liệu: Quế, Sa Nhân Tím, Giảo Cổ Lam..

10 xã: Trà Linh, Trà Cang, Trà Leng, Trà Nam, Trà Don, Trà Tập, Trà Dơn, Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, huyện Nam Trà My

500/ xã


8

Khu nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao

Xã Phước Chánh, Phước Kim, TT Khâm Đức, huyện  Phước Sơn

22,52


9

Khu sản xuất và nuôi trông thủy sản tập trung công nghệ cao

Thôn Phước An, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình

6


10

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Phú

Thôn Ngọc Mỹ và thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, Tp Tam Kỳ

48


11

Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Thăng

Xã Tam Thăng, Tp Tam Kỳ

3


12

Dự án vườn ươm giống nông lâm nghiệp

Xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước

10


13

Xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc tập trung

Xã Điện Phương, TX Điện Bàn

0,3


14

Xây dựng Cơ sở giết mổ gia súc tập trung

Xã Điện Hòa, TX Điện Bàn

0,2


15

Xây dựng khu giết mổ tập trung xã Quế Xuân 2

Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn16

Dự án công viên nông dược

Thôn 3 xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước

15


17

Dự án phát triển vùng trồng cây Dược liệu

Huyện Bắc Trà My

50


18

Dự án bảo tồn và phát triển cây quế Trà My

Huyện Bắc Trà My

555


19

Dự án đầu tư xây dựng vùng giống gốc Sâm Ngọc Linh

thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My

3


20

Trồng và chế biến nước uống từ Đảng Sâm

Xã Ch"ơm, huyện Tây giang

93


21

Dự án trồng cây SaCha In Chi

Xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn

250


22

Nuôi cá lồng bè hồ thủy điện Sông Tranh 2

Hồ thủy điện Sông Tranh 2

40


23

Dự án nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Đak Mi 4

Xã Phước Chánh, Phước Kim, TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn

20


24

Vùng cây dược liệu Tiên Ngọc

Xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước

100


25

Vườn giống cây trồng chất lượng cao

Xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước

10


26

Trang trại tổng hợp

Xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước

10


27

Dự án trồng rừng bán ngập

Khu bán ngập lòng hồ thủy điện sông Tranh28

Dự án phát triển chăn nuôi tập trung

Thôn 3 xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

13


29

Dự án phát triển chăn nuôi tập trung

Thôn 4 xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My

27


30

Dự án phát triển chăn nuôi tập trung

Thôn 4 xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My

185


31

Dự án phát triển chăn nuôi tập trung

Trấn Dương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

7


32

Các dự án phát triển nuôi cá lồng bè

Lòng Hồ thủy điện Sông Tranh 233

Các dự án trồng cây ăn quả

Xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kót

200


34

Trồng cây dược liệu dưới tán rừng

Trên địa bàn huyện Phước Sơn

20000


35

Chăn nuôi bò thịt

Khu C17 xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn

30


36

Trồng Sâm Ngọc Linh

Xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

10


VIII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ

1 dự án

1

Trường Mầm non kết hợp với trung tâm ngoại ngữ

Khối phố An Bắc, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

1,3


IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO

2 dự án

1

Khu trung tâm thể dục - thể thao huyện Hiệp Đức

Khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

1,1


2

Khu công viên văn hoá đa chức năng thành phố Hội An

Phường Thanh Hà, TP Hội An

105Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác