Danh mục dự án mời gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2020 -2025
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

D. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ - NHÀ Ở

 

 

28

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, VUI

CHƠI GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH CỒN CHIM

 

Phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long

 

 

126 ha

 

3.150

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Xây dựng; UBND TP. Vĩnh Long

 

29

KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH VĨNH LONG

 

Phường 9 và phường Trường An, thành phố Vĩnh Long

 

300 ha

 

7.500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

TP. Vĩnh Long

 

 

30

 

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP AN BÌNH

 

 

Xã An Bình, huyện Long Hồ

 

 

708 ha

 

9.240

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND huyện Long Hồ

 

31

KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ HOÀ, THỊ XÃ BÌNH MINH

 

Xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh

 

500 ha

 

8.053

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND TX. Bình Minh

 

32

KHU DÂN CƯ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TX. BÌNH MINH 1

 

   Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

 

9,808 ha

 

450

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

TX. Bình Minh

 

33

KHU DÂN CƯ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TX. BÌNH MINH 2

 

   Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

 

9,861 ha

 

500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND TX. Bình Minh

 

34

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ KCN ĐÔNG BÌNH

 

   Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

 

26,63 ha

 

216

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất quy hoạch, chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

TX. Binh Minh

 

 

35

KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ TỔ HỢP DỊCH VỤ VUI CHƠI, NGHỈ DƯỠNG TÂN QUỚI, HUYỆN

BÌNH TÂN

 

    Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

 

330 ha

 

5.315

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND huyện Bình Tân

 

 

 

36

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ KCN BÌNH TÂN

 

  Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

30 ha

 

240

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Bình Tân

 

37

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ KCN AN ĐỊNH

 

   Xã An Phước, huyện  Mang Thít

 

26 ha

 

208

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Mang Thít

 

38

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KẾT HỢP

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊ TRẤN TRÀ ÔN

  Khu 7, khu 8, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

30 ha

 

350

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng (có thể phân nhiều giai đoạn thực hiện)

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND huyện Trà Ôn

 

39

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KẾT HỢP

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÃ HỰU THÀNH

  Ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

06 ha

 

100

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Trà Ôn

 

40

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU 10A, THỊ TRẤN TRÀ ÔN

  Khu 10A, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

1,29 ha

 

45

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Theo quy hoạch. Khu đất công, đất sạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Trà Ôn

 

41

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHÓM 6, THỊ TRẤN LONG HỒ

 

   Khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

 

5,7 ha

 

450

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó có 1,4ha quy hoạch nhà trẻ nhưng đã chuyển về vị trí khác

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND huyện Long Hồ

E. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

 

42

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

TIÊU CHUẨN 5 SAO

  Phường 2, thành phố Vĩnh Long

1,54 ha

(200

phòng)

 

800

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

- Khu đất công, chưa giải phóng mặt bằng. Do trung tâm Phát triển quỹ đất t nh quản lý

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

t nh Vĩnh Long

 

43

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TP. VĨNH LONG

Phường 1, thành phố Vĩnh Long (Trung tâm văn hóa t nh Vĩnh Long cũ)

 

7.711,2 m2

 

100

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

§  Dự án nằm trong quy hoạch sử dụng đất.

§  Đất công thuộc nhà nước quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND TP. Vĩnh Long

 

 

44

 

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỜNG 8

 Phường 8, thành phố Vĩnh Long

 

 

2,74 ha

 

 

120

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công + đất chưa giải phóng mặt bằng

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND

TP. Vĩnh Long

 

 

 

 

45

 

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BÌNH MINH

 

Phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (Khu đất bến xe cũ)

 

 

0,83 ha

 

200

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công, đất sạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND

TX.Bình Minh

 

 

46

 

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở

 

  Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

 

 

5,52 ha

 

 

700

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công, đất sạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công thương và UBND

TX. Bình Minh

 

47

DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HUYỆN

LONG HỒ

 

   Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

 

3,1 ha

 

200

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Trong đó, có 7.514,9 m2 là đất công (Trung tâm văn hoá huyện Long Hồ).

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Long Hồ

 

 

48

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỢ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN CẦU ĐÔI, XÃ

TÂN HẠNH, HUYỆN LONG HỒ

 

 

Xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

 

 

4,9 ha

 

250

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Long Hồ

 

49

DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, THỊ TRẤN CÁI NHUM, HUYỆN

MANG THÍT

 

Khóm 4, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

5,36 ha

 

600

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Mang Thít

 

 

50

 

DỰ ÁN CHỢ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ TÂN AN LUÔNG

 

Xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

 

 

4,54 ha

 

120

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

  Nằm trong quy hoạch sử dụng đất.

Đất chưa giải phóng mặt bằng (Trong đó, có 0,6ha đất công).

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Vũng Liêm

 

 

51

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ QUỚI AN

 

Ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

 

 

2,87 ha

 

60

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất do nhà nước quản lý và chưa giải phóng mặt bằng (Trong đó, có 0,94 đất công).

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Vũng Liêm

 

 

52

 

DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TÂN QUỚI, HUYỆN BÌNH TÂN

 

Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

 

11,5 ha

 

700

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

§  Nằm trong quy hoạch sử dụng đất.

§  Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Bình Tân

 

 

 

 

53

 

DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI, NHÀ PHỐ MỸ THẠNH TRUNG

 

 Ấp Mỹ Trung 1, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

 

1,5 ha

 

80

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Trong đó, có 0,4ha là đất công, đất sạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Tam Bình

 

 

54

 

CHỢ VÀ KHU PHỐ CHỢ XÃ THỚI HOÀ

 

 Ấp Tường Thịnh, xã Thới Hoà, huyện Trà Ôn

 

 

1,68 ha

 

50

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch. Đất công, đất sạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Trà Ôn

 

 

55

 

 

CHỢ XÃ VĨNH XUÂN

 

 Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

 

0,8 ha

 

30

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Trà Ôn

 

 

56

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ NHÀ PHỐ XÃ VĨNH XUÂN

 

 Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

 

1,64 ha

 

55

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Trà Ôn

 

 

57

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỚC YÊN

 

Ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ (Chợ Phước Yên hiện hữu)

 

2.500 m2

 

13

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương và UBND huyện Long Hồ

F. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

58

 

NGHĨA TRANG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

 

 Ấp Tân Nhơn, phường Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long

 

10 ha

 

60

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng. Đã phê duyệt quy hoạch 1/500

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở LĐTB

&XH và UBND TP. Vĩnh Long

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác