Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn của doanh nghiệp (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp)

Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định 04 hình thức đầu tư: 
  • + Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
  • + Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
  • + Đầu tư theo hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC 
  • + Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư PPP.

Trong đó, hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hiện nay đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Vậy khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư theo hình thức này tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện những thủ tục gì?

Để cập nhật thông tin nhanh chóng các quy định về thủ tục đầu tư theo hình thức này, xin quý vị truy cập vào đường link sau

http://gattacalaw.vn/so-tay-nha-dau-tu/dau-tu-theo-hinh-thuc-gop-von-mua-co-phan-phan-gop-von-cua-doanh-nghiep-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác