Thanh Hóa thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân

Vừa qua, Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được thành lập theo quyết định số 3156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 
(Ảnh minh họa)
Theo đó, Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân có địa điểm tại xã Xuân Hồng (trước đây là xã Thọ Nguyên), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 20,0 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Ranh giới cụ thể của Cụm công nghiệp: Phía Đông Nam giáp đường giao thông (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư); Phía Tây Nam giáp đường giao thông, mương tiêu nội đồng (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp); Phía Tây Bắc giáp đường giao thông nội đồng (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp); Phía Đông Bắc giáp đường giao thông nội đồng (kế tiếp là khu dân cư).
Về tiến độ thực hiện của Cụm công nghiệp được xác định: từ Quý III - Quý IV/2020 sẽ hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Từ Quý IV/2020 - Quý I/2021 hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở; Từ Quý I/2021 - Quý IV/2021 hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quý IV/2021 khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Từ Quý IV/2022 hoàn thành đầu tư hạ tầng và kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp).
Về trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan như sau:
Chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam) có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; Đồng thời xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân; Nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án của nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực xung quanh dự án; Cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật việc sử dụng đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Thọ Xuân, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thọ Xuân và các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất trong phạm vi ranh giới Cụm công nghiệp Thọ Nguyên để triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và sử dụng dịch vụ hạ tầng theo quy định của pháp luật.
Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.
Ngành nghề hoạt động tại Cụm công nghiệp gồm: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến, nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày... và các ngành nghề khác có liên quan.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác