Website đang hoạt động thử nghiệm

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng cao nhất trong 7 năm qua

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác