Website đang hoạt động thử nghiệm

Thu hút FDI của Hà Nội trong 10 tháng tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Tính đến ngày 23/10, UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư 76 dự án với tổng số vốn đầu tư ước đạt 166,33 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương 82 dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 47 dự án, số vốn tăng 88,87 nghìn tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng đầu trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 6,3 tỷ USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, tiếp tục đứng đầu cả nước, trong đó: Cấp mới 492 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 5,18 tỷ USD; tăng vốn 140 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng 727 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của 543 nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 440 triệu USD.

Ước tính 10 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 21.169 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 230 nghìn tỷ đồng (tăng 3% về số lượng và tăng 40% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước), thực hiện thủ tục giải thể cho 1.309 doanh nghiệp (tăng 25% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 5.587 doanh nghiệp (tăng 34% so với cùng kỳ); có 2.807 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến nay đạt 251.065 doanh nghiệp.

1
Dự án Đầu tư và xây dựng công viên phần mềm và cảng cạn ICD tại Hà Nội có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD do TP. Hà Nội và Tập đoàn Jiayuan International hợp tác hỗ trợ đầu tư 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung cả nước, 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể tính đến 20/10, cả nước có 2.458 Dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15 tỷ USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017; có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,5 tỷ USD, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 10 tháng năm 2018, cả nước có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 6,3 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ 2017. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 15,1 tỷ USD trong năm nay, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: Báo Đầu tư

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác