Thanh Hóa thành lập Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn được thành lập theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 20,0 ha.

(Ảnh minh họa)
Theo đó, Cụm công nghiệp Đông Ninh nằm trên địa bàn xã Đông Ninh và xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá với diện tích khoảng 20,0 ha (bao gồm khoảng 4,45 ha diện tích đất đã cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân thuê đất nhưng không bao gồm diện tích đất dân cư hiện trạng; diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Phạm vi của khu đất được xác định tại tờ bản đồ số 9 bản đồ địa chính xã Đông Ninh, tỷ lệ 1/2.000, đo vẽ năm 2012 và tờ bản đồ số 12 (giáp tờ bản đồ số 9 xã Đông Ninh) bản đồ địa chính xã Đông Hoàng, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2012.  Ranh giới cụ thể như sau:  Phía Bắc giáp hành lang quốc lộ 47;  Phía Đông giáp đất nông nghiệp và đất ở;  Phía Nam giáp đất trồng lúa;  Phía Tây giáp đất trồng lúa.
Các ngành nghề hoạt động chính trong cụm công nghiệp Đông Ninh gồm: May mặc, cơ khí chế tạo; sản xuất các sản phẩm của ngành công nghiệp hỗ trợ; tiểu thủ công nghiệp; chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến thực phẩm, chế biến lâm - nông sản, sản phẩm nhựa, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm…và các ngành nghề khác có liên quan.
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụ thể như sau:
Trước Quý IV/2020: Hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập quy hoạch chi tiết; hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; lập và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Từ Quý I/2021 đến Quý II/2021: Hoàn thiện hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến hành khởi công xây dựng.
Quý IV/2021: Bắt đầu bàn giao công trình, đưa dự án vào khai thác, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trong CCN (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp).Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác