Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Vốn điều lệ: 71475800000
Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Số lượng cổ phần đấu giá: 3565759 cổ phần
Giá khởi điểm: 111700 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô CII-3, đường số 5, khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (84-277) 3763155
Fax: (84-277) 3763152
Website:

THÔNGBÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CủaTổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại 
Côngty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-ĐTKDV ngày 21/6/2019 của Tổng công tyĐầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng côngty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu SaGiang:

1. Thôngtin chung về doanh nghiệp:

-Địa chỉ: Lô CII-3, đường số 5, khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh ĐồngTháp

-Điện thoại: (84-277) 3763155                      Fax:(84-277) 3763152

-Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất món ăn, thức ăn chếbiến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sửdụng hoặc đi thuê; In ấn,…

-Vốn điều lệ: 71.475.800.000 đồng

2. Điềukiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đápứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tạiCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang.

3.Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

4.Cổ phần chào bán thông qua đấu giá trọn lô:

-Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

-Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.565.759 cổ phần

-Gía khởi điểm để đấu giá: 111.700 đồng/cổ phần

-Bước giá: 100 đồng/cổ phần

-Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toànbộ số cổ phần chào bán

-Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 3.565.759 cổ phần

-Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 3.565.759 cổ phần

-Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

5.Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

-Công bố thông tin từ ngày 24/06/2019 tới ngày 28/06/2019 trên báo Đầu tư chứngkhoán, Báo Hà Nội mới, Báo Đồng Tháp và trên các website của Sở Giao dịch chứngkhoán TP.HCM, SCIC, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang và các đại lý đấu giá.

-Thời gian đăng ký: 24/06/2019 - 12/07/2019.

-Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 14h00 ngày 15/07/2019.

-Địa điểm: tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

6.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

-Thời gian: 14h30 ngày 15/07/2019.

-Địa điểm: tại Sở Giao dịch Chứng khoánTP.Hồ Chí Minh.

7. Thờigian thanh toán tiền mua cổ phầnvà hoàn trả tiền đặt cọc:

-Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 16/07/2019 - 22/07/2019.

- Thời gian hoàn trả tiền đặtcọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 16/07/2019 - 22/07/2019.
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác