Website đang hoạt động thử nghiệm
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - VINACHEM
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 1A phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại (+84-24) 3 824 0551
Fax: (+84-24) 3 825 2995
Website: http://www.vinachem.com.vn/
  
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác