Website đang hoạt động thử nghiệm
Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại (84-24) 6.6946789
Fax: (84-24) 6.6946666
Website: www.evn.com.vn
 
 Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác