Website đang hoạt động thử nghiệm
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 226, phố Lê Duẩn, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại (+84 - 24) 3 518 0400
Fax: (+84 - 24) 3 851 0724
Website: http://www.vinacomin.com.vn/
 
 
 
 
 
 
 

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác