Website đang hoạt động thử nghiệm
Danh sách một số Tổng Công ty và Doanh nghiệp, thành viên do Bộ Công Thương quản lý
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác