Danh mục Dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và Y tế tại tp Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

I

Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

2

Mục tiêu dự án

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có quy mô 222 ha. Trong đó, 180 ha sẽ dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp. 

3

Vốn đầu tư dự kiến

21.200 Tỷ VNĐ/ 964 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Quận 2

6

Hình thứ đầu tư

FDI và hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Rạch Chiếc

Địa chỉ: 28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

II

Dự án đầu tư xây dựng nâng  cấp  mở  rộng  bảo  tàng tổng hợp thành phố

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng nâng  cấp  mở  rộng  bảo  tàng tổng hợp thành phố

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng nâng  cấp  mở  rộng  bảo  tàng tổng hợp thành phố giúp trùng tu tôn tạo, chỉnh trang khuôn viên sân vườn và đầu tư nâng cấp mở rộng Bảo tàng TP, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống kho lưu trữ và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác lưu trữ và bảo quản hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật; thực hiện dự án xây dựng khu trưng bày chuyên đề đa năng và phòng trải nghiệm cho du khách.

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

1.447 Tỷ VNĐ/ 66 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo tính toán của nhà đầu tư

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Quận 9, TP.HCM

6

Hình thức đầu tư

PPP

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình – Bộ VHTT

Địa chỉ: Số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (028) 62 749 756.

Địa chỉ thư điện tử: qldtxd.svhtt@tphcm.gov.vn

III

Dự án đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế (tại lô  đất    hiệu  4-6;  thuộc  khu chức năng số 4)

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế (tại lô  đất    hiệu  4-6;  thuộc  khu chức năng số 4)

2

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm xây dựng trường học phục vụ học sinh trong thời kỳ mới

3

Vốn đầu tư dự kiến

Theo đề xuất của nhà đầu tư

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Hình thứ đầu tư

FDI và hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại: 028.35261299 – Fax:028.35261301

Email: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

Website : thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

IV

Dự án đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế (tại lô đất ký hiệu 4-15; thuộc khu chức năng số 4)

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế (tại lô đất ký hiệu 4-15; thuộc khu chức năng số 4)

2

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm xây dựng trường học tiêu chuẩn Quốc tế phục vụ học sinh trong thời kỳ mới

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

Theo tính toán của nhà đầu tư

4

Quy mô dự án

Theo tính toán của nhà đầu tư

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thanh phố Hồ Chí Minh.

6

Hình thức đầu tư

theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại: 028.35261299 – Fax:028.35261301

Email: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

Website : thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

V

Dự án đầu tư xây dựng Khu dự án khu giáo dục 44,26 ha

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng Khu dự án khu giáo dục 44,26 ha

2

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm xây dựng trường học phục vụ học sinh trong thời kỳ mới

3

Vốn đầu tư dự kiến

Theo đề xuất của nhà đầu tư

4

Quy mô dự án

Hiện trạng đất chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Khu đô thị Tây Bắc

6

Hình thứ đầu tư

PPP, Xã hội hóa và các hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Ban Quản Lý Đầu Tư - Xây Dựng Khu Đô Thị Tây Bắc Thành Phố

Địa chỉ liên lạc: 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại:(084)(83) 8299330 - Fax: (084)(83) 8249108,

Email: bqltb@tphcm.gov.vn

VI

Dự án đầu tư xây dựng khu giáo dục 85,26ha

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng khu giáo dục 85,26ha

2

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm xây dựng trường học tiêu chuẩn phục vụ học sinh trong thời kỳ mới

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

Theo tính toán của nhà đầu tư

4

Quy mô dự án

Hiện trạng đất chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Khu đô thị Tây Bắc

6

Hình thức đầu tư

PPP, Xã hội hóa và các hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Ban Quản Lý Đầu Tư - Xây Dựng Khu Đô Thị Tây Bắc Thành Phố

Địa chỉ liên lạc: 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại:(084)(83) 8299330 - Fax: (084)(83) 8249108,

Email: bqltb@tphcm.gov.vn

VII

Dự án đầu tư chuyển đổi trường mầm non, tiểu học và THCS phường 4 để chỉnh trang đô thị, xây dựng chung cư cao tầng

1

Tên dự án

Dự án đầu tư chuyển đổi trường mầm non, tiểu học và THCS phường 4 để chỉnh trang đô thị, xây dựng chung cư cao tầng

2

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân còn giúp BĐS tại các khu vực này phát triển. Số người nhập cư lưu trú tại các quận huyện thuộc khu vực này có tốc độ tăng rất cao và luôn dẫn đầu về số lượng

3

Vốn đầu tư dự kiến

3.010 Tỷ VNĐ/ 137 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Phường 4, Quận 8

6

Hình thứ đầu tư

FDI và hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

UBND Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Tel: 1900 7208     

Fax: (84-8)-54311388     

Email: q8@tphcm.gov.vn

VIII

Dự án đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế (tại lô đất ký hiệu 3-4; thuộc khu chức năng số 3)

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế (tại lô đất ký hiệu 3-4; thuộc khu chức năng số 3)

2

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm xây dựng trường học tiêu chuẩn Quốc tế phục vụ học sinh trong thời kỳ mới

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

211 Tỷ VNĐ/ 10 Triệu USD

4

Quy mô dự án

1,420m2

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thanh phố Hồ Chí Minh.

6

Hình thức đầu tư

theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại: 028.35261299 – Fax:028.35261301

Email: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

Website : thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

IX

Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp bệnh viện

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp bệnh viện

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp bệnh viện góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực, hướng đến phục vụ và chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

3

Vốn đầu tư dự kiến

Theo đề xuất của nhà đầu tư

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Khu đô thị Tây Bắc

6

Hình thứ đầu tư

Xã hội hóa

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Ban Quản Lý Đầu Tư - Xây Dựng Khu Đô Thị Tây Bắc Thành Phố

Địa chỉ liên lạc: 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại:(084)(83) 8299330 - Fax: (084)(83) 8249108,

Email: bqltb@tphcm.gov.vn

X

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện quận 2

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện quận 2

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp bệnh viện góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực, hướng đến phục vụ và chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

328 Tỷ VNĐ/ 14 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

trong khuôn viên Bệnh viện Quận 2, 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2

6

Hình thức đầu tư

PPP, Xã hội hóa và các hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại028 3930 9912

XI

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện quận 3

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện quận 3

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện quận 3 góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực, hướng đến phục vụ và chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

3

Vốn đầu tư dự kiến

361 Tỷ VNĐ/ 16 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

114-116-118  Trần  Quốc  Thảo  , phường 7, quận 3

6

Hình thứ đầu tư

PPP

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại028 3930 9912

XII

Dự án đầu tư xây dựng khu khám điều trị dịch vụ tại khu 2 của bệnh viện Nguyễn Tri Phương

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng khu khám điều trị dịch vụ tại khu 2 của bệnh viện Nguyễn Tri Phương

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng khu khám điều trị dịch vụ tại khu 2 của bệnh viện Nguyễn Tri Phương góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực, hướng đến phục vụ và chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

1.000 Tỷ VNĐ/ 50 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

468 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5

6

Hình thức đầu tư

PPP, Xã hội hóa và các hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại028 3930 9912

XIII

Dự án đầu tư xây dựng các bệnh viện trong cụm y tế Tân Kiên - Bình Chánh

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng các bệnh viện trong cụm y tế Tân Kiên - Bình Chánh

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng các bệnh viện trong cụm y tế Tân Kiên - Bình Chánh 3 góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực, hướng đến phục vụ và chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

3

Vốn đầu tư dự kiến

10.600 Tỷ VNĐ/ 482 Triệu USD

4

Quy mô dự án

73 ha

c

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

cụm y tế Tân Kiên - Bình Chánh

6

Hình thứ đầu tư

PPP

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại028 3930 9912

IVX

Dự án đầu tư xây dựng khu điều trị - khu F - bệnh viện quận Thủ Đức

1

Tên dự án

Dự án đầu tư xây dựng khu điều trị - khu F - bệnh viện quận Thủ Đức

2

Mục tiêu dự án

Dự án đầu tư xây dựng khu điều trị - khu F - bệnh viện quận Thủ Đức góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực, hướng đến phục vụ và chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

3

Vốn đầu tư dự kiến (USD)

790 Tỷ VNĐ/ 36 Triệu USD

4

Quy mô dự án

Theo đề xuất của nhà đầu tư

5

Thông tin địa điểm thực hiện dự án

Bệnh viện Quận Thủ Đức, Số 29, Đường  Phú  Châu,  Khu  Phố 5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức

6

Hình thức đầu tư

PPP, Xã hội hóa và các hình thức khác

7

Ưu đãi đối với dự án

- Vốn Nhà nước tham gia: 30%; Vốn Nhà đầu tư : 70% (Tỷ lệ cụ thể tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu dự án)

- Nhà nước hỗ trợ cho Nhà đầu tư:

   + Công tác GPMB.

   + Ưu đãi thuế.

   + Tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong nước, các tổ chức tài chính Quốc tế.

8

Đơn vị đầu mối

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại028 3930 9912

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác